Spécialiste Groupe de vente 3 - Exporter

Edgar Kaiser
Téléphone: +49 (0) 2253-311-101
ekaiser@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 2

Wilhelm Giesgen
Téléphone: +49 (0) 2253-311-107
wgiesgen@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 1

Jürgen Grossmann
Téléphone: +49 (0) 2253-311-103
jgrossmann@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 2

Christian Zingsheim-Kaster
Téléphone: +49 (0) 2253-311-102
czingsheim@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 2

Christian Anczikowski
Téléphone: +49 (0) 2253-311-105
canczikowski@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 2

Christian Anczikowski
Téléphone: +49 (0) 2253-311-105
canczikowski@hammerwerk-erft.de

Directeur Groupe de vente 3 - Exporter

Hans-Dieter Lanzerath
Téléphone: +49 (0) 2253-311-108
hdlanzerath@hammerwerk-erft.de

Spécialiste Groupe de vente 2

Daniel Repp
Téléphone: +49 (0) 2253-311-123
drepp@hammerwerk-erft.de

Agents commeciaux Etranger

Didier Schneider
Téléphone: +33 387970831
Portable: +33 0608-924421
di.schneider@wanadoo.fr

Agents commeciaux Etranger

Savaş Yılmaz
Téléphone: +90 212 416 17 30 / 31
Télécopie: +90 212 416 17 32
Portable: +90 532 687 24 20
nsc@nsccelik.com

Agents commeciaux Allemagne

Gerd Buscher
Téléphone: +49 (0) 2192-83872
Télécopie: +40 (0) 2192-851134
Portable: +49 (0) 177-5894571
gerd.buscher@gmx.de